CamBalkon nədir?

Cambalkonbağlama sistemləri evinizdə estetik və funksional bir balkon yaratmanın ənmüasir yoludur. Şüşələrin dözərək eyni nöqtəyə toplanabilmə xüsusiyyəti səbəbi iləmövsümi dəyişikliklərə ən yaxşı cavab verə bilən bir sistemdir. Cambalkon  sayəsində gözəl hava şərtlərində açıq tutularaq heç örtülməmiş kimi məkanlardanfaydalanmaq olar.Külək, yağış, qar, toz və s. mənfi hava şəraitində xarici təsirlərdən qorunmasıtəmin edir …

 

Cambalkon bağlama sistemlərində istifadə edilən bütün şüşələr zərbəyədavamlı (temperli)şüşə olub zərbə gücü maksimuma çıxardılmış və dolayısı ilə qırılma riski ənaşağı səviyyəyə endirilmişdir

 

Sistemdəistifadə edilən şüşələrdə istənildiyi təqdirdə rəngli şüşə alternativlərimizmövcuddur. Cam balkon bağlama sistemlərində şüşə və alüminium üçün geniş rəng seçimiistifadəçilərə təqdim olunur.

 

Üstünlükləri

* Mənzərəvə görünüşə zərər gətirmir.

*Estetik bir görünüş kefi  təqdim edir.

*Binanın quruluşunda dəyişikliyə səbəb olmur. Bu səbəblə yenidənqurma qanunvericiliyinəqətiyyən zidd deyil.

*Balkonunuzdan il ərzində dörd mövsüm faydalanılmasını təmin edir.

* Şüşələrsağa sola və ya hər iki istiqamətdə açıla bilir.

*Memari gözəllik yaradır.

* Təmizlənməsi asan və praktik.

* Zərbələrədözümlü və zərbəyədavamlı (temperli)  şüşəoğurluq hadisələrinə qarşı da qoruyur.

*Qeyri-adi təsirlərlə şüşənin qırılması vəziyyətində isə, kiçik parçalaraayrılaraq ətraf mühitə zərər vermir.

*Yağış, qar və külək kimi xarici faktorlardan qoruyur.

CambalkonTEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ;

Temperlişüşə; Normal şüşəyə yüksək istilik dərəcələrində və qısa davamlı istilik əməliyyattətbiq dözümlülüyü artırması əməliyyatı ilə əldə edilir. Cambalkonda istifadəedilən  “temperli  şüşə” li 10mm qalınlığında olub hisəverilmiş, mavi, yaşıl və bürünc kimi fərqli rəng variantlarında istehsal edilir.Cambalkonda istifadə edilən  standart şüşəölçüləri 50sm- 60sm (500mm.-600mm) dir. Şüşə yüksəkliyi də 240cm- 250cm(2400mm-2500mm) qədər ola bilər

Hərəkətlitəkər sistemi: Cam Balkon sistemində istifadə olunan kanal sistemində rels hərəkətinitəmin edən paslanmayan poladdan emal edilib, illərcə asan istifadə etməyə imkanverir. Polad təkərin üzəri, səs etməməsi və asan sürüşmə hərəkətini təmin etməsiüçün PVC əsaslı, dözümlülüyü yüksək sərt polyamid maddə ilə örtülmüşdür.

CambalkonİSTEHSAL MƏRHƏLƏLƏRİ;

 

CambalkonSistemi İstehsal mərhələləri;

1- Bağlanılacaqsahəyə baxış keçirildikdən sonra müştərilərimizin ödəmə şərtlərinə görə zəmanətsənədi yerinə keçən ” cambalkon sistemləri Satış Müqaviləsi” imzalanır

2- İstehsalatüçün milimetrik ölçü mərhələsiylə cambalkon ilə bağlanılacaq sahədə; binaxarici cəbhəsinə və balkon rənginə uyğun; alüminium profil rəngi, normal şefaffitil, polikarbon fitil və ya alüminium fitil müəyyən edilir. Eyni zamandabağlanılacaq sahədə; sahədə istifadəsi ən uyğun cambalkon açılım istiqaməti müəyyənedilir.

3- İstehsalölçüsünə görə sifarişi verilən standart 10mm temperli şüşənin istehsal hissəsinə gəlməsiylə, təyin olunan rəng vəxüsusiyyətlərə görə 3,5mm – 4mm olmaq qalınlığındakı alüminium profillərlə birləşdirilibcambalkon istehsal mərhələsi tamamlanır.

4- Emalatıbitən cambalkonlar, montaj proqramı daxilində montaj edilib təslim edilir.

× WhatsApp