Membran Örtük

Membran Örtük

MEMBRANın BİRLƏŞDİRİLMƏSİ ÜSULLARI Membranın birləşdirilməsində üçəsas üsul vardır. Tikişli birləşmə(sewn Joints) İstilik qaynaqlı birləşmə (Heat welded Joints) Mexaniki birləşmə (Mechanical Joints) Tikişli birləşmə (sewn Joints): Tikişli birləşməən qüvvətli birləşmə...
Fərqli Modellər

Fərqli Modellər

MEMRAN STRUKTURLAR Membranstrukturlar poladdan emal edilmiş daşıyıcıkonstruksiya və membran örtükdən ibarətdir. Membran dəmir-beton strukturlarınəksinə təzyiqə deyil asimmetrik çəkmə qüvvəti ilə əmələ gələn öngərme qüvvətinəgörə şəkilləndirilir. Membran həm daşıyıcı,...
Tribuna

Tribuna

MEMRAN STRUKTURLAR Membranstrukturlar poladdan emal edilmiş daşıyıcıkonstruksiya və membran örtükdən ibarətdir. Membran dəmir-beton strukturlarınəksinə təzyiqə deyil asimmetrik çəkmə qüvvəti ilə əmələ gələn öngərme qüvvətinəgörə şəkilləndirilir. Membran həm daşıyıcı,...
Parking

Parking

MEMRAN STRUKTURLAR Membranstrukturlar poladdan emal edilmiş daşıyıcıkonstruksiya və membran örtükdən ibarətdir. Membran dəmir-beton strukturlarınəksinə təzyiqə deyil asimmetrik çəkmə qüvvəti ilə əmələ gələn öngərme qüvvətinəgörə şəkilləndirilir. Membran həm daşıyıcı,...
Yarasa

Yarasa

MEMRAN STRUKTURLAR Membranstrukturlar poladdan emal edilmiş daşıyıcıkonstruksiya və membran örtükdən ibarətdir. Membran dəmir-beton strukturlarınəksinə təzyiqə deyil asimmetrik çəkmə qüvvəti ilə əmələ gələn öngərme qüvvətinəgörə şəkilləndirilir. Membran həm daşıyıcı,...
Qübbə

Qübbə

MEMRAN STRUKTURLAR Membranstrukturlar poladdan emal edilmiş daşıyıcıkonstruksiya və membran örtükdən ibarətdir. Membran dəmir-beton strukturlarınəksinə təzyiqə deyil asimmetrik çəkmə qüvvəti ilə əmələ gələn öngərme qüvvətinəgörə şəkilləndirilir. Membran həm daşıyıcı,...
× WhatsApp