TƏMƏL HAZIRLIĞI

Basketbol meydnaçasının  inşa ediləcəyi ərazi düzgün bir şəkildə hamarlanır. Sonra sahənin ətrafına verilən çertyoja əsasən riger ( kəmər ) bağlanır. Beton tökülməzdən əvvəl qəlibin içərisinə göstərilən ölçülərdə uyğun drenaj boruları yerləşdirilir. Yaranan hovuzun içərisi verilən yüksəklikdə çınqıl doldurularaq sıxışdırılır. Bu sıxışdırılmış döşəmənin üzərinə ortalama. Bu əməliyyat əsnasında sahəyə eninə və tək tərəfli tələbə uyğun meyil verilir. Bu meyil yağış sularını sahənin üzərindən rahat axması və sahənin quru qalmasını təmin etmək üçün edilir. Yuxarıdakı iş prosisesində sahə tez-tez sulanaraq döşəmənin yaxşıca oturması təmin edilir və asfaltlamaya hazır hala gətirilir.

ASFALT ÜZLÜK

PLENTMiX ƏSAS: Plentmix təməl təbəqəsi ən az iki ölçüdə fərli qırmadaşın uyğun nisbətdə su ilə bir plentte qarışdırılmasıyla hazırlanan, bir və ya birdən çox qatlar halında sərilib sıxışdırılmaqla əldə edilən alt təbəqədir.

İSTİ ASFALT ÜZLÜK

Bu döşəmə örtüyü qırılmış, ələnmiş kobud fraksiyalı materiallar, incə aqreqatların və.s müəyyən iş düsturları əsaslarına uyğun olaraq bitümla məcburi bir plentte qarışdırılaraq təməllər və ya digər bitümlü örtmələr üçün beton örtüklər üzərinə bir və ya birdən çox qatlar halında isti olaraq sərilən təbəqələrdir.

Sahənin ətrafının bağlanması, işıqlandırma sisteminin quraşdırılması və.s tələbə uyğun olaraq həyata keçirilir.

× WhatsApp