MEMRAN STRUKTURLAR

Membranstrukturlar poladdan emal edilmiş daşıyıcıkonstruksiya və membran örtükdən ibarətdir. Membran dəmir-beton strukturlarınəksinə təzyiqə deyil asimmetrik çəkmə qüvvəti ilə əmələ gələn öngərme qüvvətinəgörə şəkilləndirilir. Membran həm daşıyıcı, həm də örtük vəzifəsini görənxüsusi bir materialıdır.Hal-hazırda  bu strukturlar ‘Tekstil Memarlığı’olaraq da adlandırılır.

Membran strukturların dizaynı istifadəediləcəyi sahəyə və istəyə görə, xüsusi hazırlanmış kompüter proqramlarındalayihələndirilir. Layihə mərhələsində külək və qar yükü hesablamaları da nəzərəalınır. Tətbiq olunacaq öngərmə qüvvəsi statik olaraq ediləcək hesablamalardansonra ortaya çıxır və quruluşun forması və dizaynı ilə əlaqədardır.Daşıyıcısistemə, karroziyaya qarşı boyama və ya digər texnologiyalar tətbiq edilir.

Membran strukturların digər sistemlərəqarşı seçilməsinin bir çox səbəbi vardır. Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır;

  • Fərqli dizaynlar hazırlana bildiyi üçünestetik görünüşüylə ümumi quruluşa xüsusi dəyər qazandırır.
  • Membran strukturlar işıq keçiricilikxüsusiyyətinə görə altı işıqlıqdır, gün içində əlavə işıqlandırma lazım deyil.
  • Membran parça günəşin birbaşa şüalarınınqarşısını aldığı kimi, zərərli ultra bənövşəyi  şüalardan da qoruyur vətətbiq olunan sahədə normal kölgə sistemlərinin fərqli olaraq daha sərin olur.
  • Beton strukturların əksinə, Membranstrukturlar əvvəldən emal edilmə xüsusiyyəti sayəsində təmiz, səssiz çox qısabir müddətdə təhvil verilə bilir.
  • Diqqət çəkici dizaynlarından ötərireklam məqsədi ilə də istifadə edilə bilər.

Membranstrukturlardan fərqli məkanlarda istifadə edilir.

Stadion tribunaları, avto dayanacaqlar, avtomobilparkları, stadion üzəri qapamalar, anfiteatrlar, səhnə üstü qapamalar, gəzintiyolları, hovuz üstü qapamalar, çimərlik kölgəlikləri, mövsümi restoranlar,girişlər, bazar yerləri

× WhatsApp